fbpx

התכנית להכשרת מורשים

לנגישות השירות

ההרשמה למחזור ה-6 נמשכת!

הצטרפו אל אנשי המקצוע הטובים בתחום ובואו להוביל את מהפיכת הנגישות בארץ

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998 קובע כעקרון יסוד שזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.

מורשה נגישות שירות הינו איש מקצוע המוסמך מתוקף החוק לתכנן, לייעץ, לאשר ולפקח על התאמות להנגשת השירות הציבורי לאנשים עם מוגבלות, על מנת לאפשר להם השתתפות שוויונית בטוחה ומכבדת בכל תחומי החיים.

במכון מגיד בנינו תכנית מקצועית, מקיפה ומרתקת להכשרת מורשי נגישות שירות. המרצים שלנו הם מהמובילים בתחום ותכנית הלימודים משלבת לימודים עיוניים, התנסויות חוויתיות, מפגש בלתי אמצעי עם אנשים עם מוגבלות, סיורים לימודיים, ותרגילים מעשיים במרחב הציבורי.

המסיימים בהצלחה יהיו זכאים לתעודת מקצוע ותעודת גמר "מורשה נגישות השירות" ורישום בפנקס המורשים לנגישות השירות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

תוכנית הלימודים כוללת

מאפייני המוגבלויות

צורכי האדם עם מוגבלות, חסמים במרחב ובשירות הציבורי, עקרונות בהנגשה ודרכי יישומם הלכה למעשה.

הכרות נרחבת עם חקיקה​

תקנות ותקנים רלוונטים לעבודת מורשה נגישות שירות.

עקרונות בעבודת מורשה שירות​

סמכויות ותחומי אחריות, חובת היוועצות, עריכת חוות דעת, מתן המלצות, טופסי בדיקה יעודיים, הכנת סקרים ואישור תוכניות, הליכי הטמעה והכשרה, הדרכת עובדים וכתיבת נהלים

טכנולוגיות עזר ואמצעי עזר​

פרקטיקום נגישות​

סיורים

הנחיית פרויקט גמר

התוכנית כוללת סיורים לימודיים יחודיים והתנסויות חוויותיות במוגבלויות שונות.
בין היתר, מפגש בלתי אמצעי עם אנשים עם מוגבלויות.
יום לימודים מרוכז בנציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלויות.

החל מ-

24.12.2020
עד אוגוסט 2021

יום ושעה

ימי חמישי
09:30-16:30

220

שעות אקדמיות מתוכן 4 סיורים

מכון מגיד

האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים

shutterstock_1446677132

תנאי קבלה

כפי שנקבעו מכוח החוק על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

המנהלת האקדמית

ד"ר אורנה ערן

אודיולוגית מומחית לטכנולוגיות עזר, מורשה לנגישות השירות, בעלת ותק מקצועי וניסיון רב שנים בהנגשת המרחב והשירות הציבורי עבור אנשים עם מוגבלות בשמיעה.
יועצת מקצועית למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים.
פעילה בתחום שנים רבות כולל חקיקה, תקינה וקידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
מרצה באקדמיה ובקורסי הכשרה והדרכה למורשי נגישות השירות ונגישות מתו"ס.
ייעוץ מקצועי וכתיבת תוכנית הלימודים למורשה נגישות השירות.

תכנית הקורס כוללת לימודים עיוניים ומעשיים עדכניים המועברים על ידי מרצים מהמובילים בתחום.

תכנית הלימודים מאושרת ומפוקחת ע"י האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

מספר המקומות מוגבל!
הזדרזו להירשם ונחזור אליכם בהקדם

בלעדי בירושלים!

לפרטים נוספים התקשרו

התכנית להכשרת מורשים​ לנגישות השירות​

ההרשמה למחזור ה-6 נמשכת!

הצטרפו אל אנשי המקצוע הטובים בתחום ובואו להוביל את מהפיכת הנגישות בארץ

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998 קובע כעקרון יסוד שזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.

מורשה נגישות שירות הינו איש מקצוע המוסמך מתוקף החוק לתכנן, לייעץ, לאשר ולפקח על התאמות להנגשת השירות הציבורי לאנשים עם מוגבלות, על מנת לאפשר להם השתתפות שוויונית בטוחה ומכבדת בכל תחומי החיים.

במכון מגיד בנינו תכנית מקצועית, מקיפה ומרתקת להכשרת מורשי נגישות שירות. המרצים שלנו הם מהמובילים בתחום ותכנית הלימודים משלבת לימודים עיוניים, התנסויות חוויתיות, מפגש בלתי אמצעי עם אנשים עם מוגבלות, סיורים לימודיים, ותרגילים מעשיים במרחב הציבורי.

המסיימים בהצלחה יהיו זכאים לתעודת מקצוע ותעודת גמר "מורשה נגישות השירות" ורישום בפנקס המורשים לנגישות השירות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

תוכנית הלימודים כוללת

מאפייני המוגבלויות

צורכי האדם עם מוגבלות, חסמים במרחב ובשירות הציבורי, עקרונות בהנגשה ודרכי יישומם הלכה למעשה.

הכרות נרחבת עם חקיקה​

תקנות ותקנים רלוונטים לעבודת מורשה נגישות שירות.

עקרונות בעבודת מורשה שירות​

סמכויות ותחומי אחריות, חובת היוועצות, עריכת חוות דעת, מתן המלצות, טופסי בדיקה יעודיים, הכנת סקרים ואישור תוכניות, הליכי הטמעה והכשרה, הדרכת עובדים וכתיבת נהלים

טכנולוגיות עזר ואמצעי עזר​

פרקטיקום נגישות​

סיורים

הנחיית פרויקט גמר

התוכנית כוללת סיורים לימודיים יחודיים והתנסויות חוויותיות במוגבלויות שונות. בין היתר, מפגש בלתי אמצעי עם אנשים עם מוגבלויות. יום לימודים מרוכז בנציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלויות.​

החל מ-

24.12.2020
עד אוגוסט 2021

יום ושעה

ימי חמישי
09:30-16:30

220

שעות אקדמיות, מתוכן 4 סיורים

מכון מגיד

האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים

תנאי קבלה

כפי שנקבעו מכוח החוק על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

המנהלת האקדמית

ד"ר אורנה ערן

אודיולוגית מומחית לטכנולוגיות עזר, מורשה לנגישות השירות, בעלת ותק מקצועי וניסיון רב שנים בהנגשת המרחב והשירות הציבורי עבור אנשים עם מוגבלות בשמיעה.
יועצת מקצועית למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים.
פעילה בתחום שנים רבות כולל חקיקה, תקינה וקידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
מרצה באקדמיה ובקורסי הכשרה והדרכה למורשי נגישות השירות ונגישות מתו"ס.
ייעוץ מקצועי וכתיבת תוכנית הלימודים למורשה נגישות השירות.

תכנית הקורס כוללת לימודים עיוניים ומעשיים עדכניים המועברים על ידי מרצים מהמובילים בתחום.

תכנית הלימודים מאושרת ומפוקחת ע"י האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

מספר המקומות מוגבל, הזדרזו להירשם ונחזור אליכם בהקדם

לפרטים נוספים התקשרו

עיצוב ובנייה:

אופיר שפיגל – תקשורת וקשרי ממשל בע"מ

דילוג לתוכן