fbpx

הפורום הירושלמי למנהלות

מחזור ג'- 2021

HERE WE GO AGAIN​

אמונה ירושלים בשיתוף המחלקה לקידום נשים בעיריית ירושלים ושגרירות ארה"ב, מזמינות אותך לקחת חלק ברשת המנהלות של ירושלים.

הפורום הירושלמי למנהלות

מחזור ג'- 2021

אמונה ירושלים בשיתוף המחלקה לקידום נשים
בעיריית ירושלים ושגרירות ארה"ב,
מזמינות אותך לקחת חלק ברשת המנהלות של ירושלים.

אם את

הצטרפי לקהילת מנהלות JLM!

הפורום כהזדמנות לפיתוח מנהיגות אישית

מנהיגות מתחילה במנהיגות אישית המבוססת על חקר עצמי והתבוננות פנימית. התכנית תקדם התפתחות אישית כבסיס ליצירת השפעה במעגלי שייכות ובמרחבי העשייה. התהליך יביא את המשתתפות למצב בו הן יוצאות מדפוס התנהלות אוטומטית, מגדירות מחדש את זהותן, חזונן ואת הדרך בה הן רוצות להנהיג את חייהן קדימה.

הפורום כבית לפיתוח מצוינות ניהולית

התכנית תוביל תהליך צמיחה והתפתחות מקצועית, במהלכו ייווצרו ויתחזקו כישורי ליבה ניהוליים – סמכות ניהולית, הובלת שינויים, ניהול קונפליקטים, בניית אמון, יצירת חיבורים והנעה לפעולה. התכנית תעניק מיומנויות ואומנויות ניהוליות הנדרשות למנהלות להצלחה, תוך הסתכלות קדימה על דרכן להגשמה עצמית.

הפורום כקהילת מנהלות מקדמת

הפורום יהווה מענה לבדידות הניהולית וישמש כמרחב בטוח וחופשי לשאילת שאלות, להתמודדות עם דילמות ניהוליות ולפתרון אתגרים אישיים ומקצועיים, תוך שיתוף הדדי, יצירת שיח ולמידת עמיתות בתוך קבוצת שוות. הפורום ישמש כמצע פורה ליצירת הזדמנויות, למיסוד שיתופי פעולה ייחודיים וחוצי מגזרים, לבניית רשת אישית תומכת, מקדמת ואפקטיבית ולהרחבת מעגלי השייכות לניהול הקריירה ולמיצוי הפוטנציאל הכולל.

פרטי

מועד ראיונות

מועד ראיונות

מועד ראיונות

מועד ראיונות

להרשמה ולפרטים נוספים:

 התכנית לזכרה של קלייר פפר ז"ל | In Memory of Claire Pfeffer

התכנית לזכרה של קלייר פפר ז"ל
In Memory of Claire Pfeffer
דילוג לתוכן