תודה על הגשת טופס מועמדות לפרוייקט המאיצה 2.

במידה ומועמדותך תתקבל נשוב אליך לקראת סוף חודש מאי.